Bandsågblad
                          När du byter Blad
Flytta alltid undan styrningarna Både under och över bordet
Så att bladet inte vidrör styrningarna
Byt bladet.spänn upp bladet lagom
Snurra för hand hjulen tills bladet ligger någorlunda rakt
Slå på strömmen och justera positionen så att
Tänderna I möjligaste mån ligger I luften ,både övre
Och undre hjulet
Ställ nu in bakre styrningen/kullagret så att det ligger
Med En halv millimeter spel .
Obs :När maskinen går tomgång ska inte styrningarna
Vara aktiverade/ligga emot någon punkt
Ställ sedan in sidostyrningarna så tätt som behövs
Behöver du mer hjälp är du välkommen att ringa oss
På Tel:0300-10434