Bandsågblad
Prislista Bandsågblad 2022-09- 20
OBS: priset för trä är inkl moms Köttblad/bandknivar =+25%