Bandsågblad
Prislista Bandsågblad 2019-01- 01
OBS: priset för trä är inkl moms Köttblad/bandknivar =+25%