Bandsågblad
Processkontroll Mekaniska AB är ett specialist företag, som förenar hög kompetens i skärande bearbetning och arbetar i effektiva CNC maskiner.Vi arbetar främst med mindre eller medelstora serier med höga krav på tolerans och finish. Vi arbetar i många olika materialer, och vår specialitet är rostfritt och aluminium.

Marknad & VD

Torbjörn Karlsson      Tel 0303-726151

Torbjorn.karlsson2@processkontroll.com

MPS-system

Att ha kontroll på vad som sker i produktionen anser vi är mycket viktigt, därför har vi valt att arbeta i MPS systemet Monitor. All dokumentaion och historik finns lagrad i systemet, spårbarheten blir mycket god på detta sätt. 

Viktigaste resursen           

Nästan hela vår personal har huvuddelen av sitt yrkesverksamma liv i metallbranschen. både företagsledningen och våra medarbetare. Vi bearbetar och monterar produkter i metall. Det och ingenting annat. Inte sällan får vi höra att vi är skickliga på det. Och att vi har en vässad maskinpark.      

Torbjörn om samarbetet

     Bra pris   snabba leveranser   Hög Kvalitet